Telekomunikačná technika

Kabelážne systémy

Kopírovacie stroje

Kancelárska technika

Zabezpečovacia technika

Vstupné systémy

Výpočtová technika

Ozvučovacia technika

Spotrebná elektrotechnika


KABELÁŽNE SYSTÉMY
Aktívne prvky kabelážneho systému:

Pre správnu a spoľahlivú funkčnosť štrukturovaného kabelážneho systému je dôležitý vhodný výber aktívneho prvku. Ponúkame celú radu prvkov, ktoré vyhovujú normám od renomovaných výrobcov.

V ponúkanom sortimente sa nachádzajú:

- micro /mini huby, switche
- dual speed switche pre menežovanie aj bez menežovania
- prevodníky
- bezdrôtové Wireless LAN zariadenia.

Inštalácia aktívnych zariadení je možná podľa prevedenia, buď pre jednoduché pripojenie desk, alebo do 19“ rozvádzača.
Pasívne prvky kabelážneho systému:


Telekomunikačná kabeláž:

Pri riešení komunikačnéj štruktury ponúkame komplexnú dodávky telekomunikačných rozvodov s možnosťou pripojenia TP, ISDN liniek na samostatné komunikačné prístroje, alebo pripojenia telekomunikačného systému /pobočkovej ústredne/s prepojením objektu podľa požiadaviek. Taktiež ponúkame prepojenie komunikačných liniek do štrukturovanej kabláže.

Dátová kabeláž:

Pri inštalácií štrukturovaného kabelážneho systému ponúkame všetky pasívne prvky, ktoré sú potrebné pre vybudovanie bezpečných,spoľahlivých a cenovo dostupných kabelážnych systémov. Pri realizácii prihliadame samozrejme na požiadavku prenosových vlastností cat 5e, 6, 7/. Z hľadiska elektormagnetickej kompatibility sú pasívne prvky v prevedení UTP /netienená/ a FTP /tienená/ verzií. Samozrejmosťou sú optické prvky kabeláže zakomponované do celkovej štruktúry sytému.

Kabelážne systémy podľa požiadaviek realizujeme v prevedení pod omietku alebo na povrch v inštalačných lištách alebo parapetných žlabových systémoch renomovaných výrobcov.

Prvky kabelážneho systému:

- Žlabové systémy
- Metalické káble
- Dátové rozvádzače
- Príslušenstvo pre rozvádzače
- Patch panely
- Zásuvky
- Patch káble
- Optické káble
- Príslušenstvo optickej kabeláže
- Certifikačné meranie metalickej a optickej kabeláže s protokolom.

V neposlednom rade poskytujeme daľšie služby spojené s dodávkou kabelážneho systému a to:

PORADENSTVO - pre úspešnú realizáciu je potrebný vhodný výber kabelážneho systému, príprava trasy, umiestnenie prvkov, návrh optimálnej kapacity.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - z hľadiska zakomponovania kabelážneho systému je vhodné vypracovanie projektovej dokumentácie s ohľadom na následné technológie v budove a inštaláciu trás